O společnosti


O nás

Společnost LPS, letecké práce a služby, s.r.o. byla založena v roce 1996 a specializuje se na vykonávání leteckých prací jako letecké fotografování, filmování, lety pro letecký geofyzikální průzkum, magnetická a radiometrická měření, letecké kontroly podzemních vedení, výcvik pilotů, dále pak na údržbu vrtulníků Robinson včetně generálních oprav.

Od doby svého vzniku se LPS stala významnou společností na trhu leteckých služeb lehkých jednomotorových vrtulníků. Podnikatelskou filozofií společnosti je poskytovat kvalitní služby za přijatelné ceny.

Naše služby


Výcvik pilotů vrtulníků

Na letištích LKRO/Roudnice nad Labem a LKSK/Skuteč

Naše letecká škola CZ/ATO-016 a Zařízení pro letecký výcvik provádí pilotní výcvik pro zájemce získání kvalifikace "Soukromý pilot vrtulníku"PPL(H), "Obchodní pilot vrtulníku" CPL(H) a výcvik instruktorů. Zájemce získá kvalifikaci s možností přeškolení na jiné typy vrtulníků a získání vyšší kvalifikace.

Dále nabízíme možnost přeškolení instruktorů na instruktorské sedadlo jiného typu vrtulníku.

Základní výcvik je určen k získání kvalifikace "Soukromý pilot vrtulníku" a případný zájemce musí absolvovat:

  • vstupní zdravotní prohlídku v Ústavu leteckého zdravotnictví
  • absolvovat teorii z leteckých předmětů (aerodynamika a mechanika letu, konstrukce vrtulníků, navigace, meteorologie, letecké přístroje, letecké předpisy)
  • splnit minimální nálet 45 letových hodin dle schválených osnov
  • ukončený výcvik završit úspěšnou teoretickou a praktickou zkouškou u "Úřadu pro civilní letectví"Servis

Na základě našeho oprávnění organizace údržby dle Part 145 provádíme pravidelnou údržbu vrtulníků Robinson dle schválených typových programů údržby. Jedná se o prohlídky po 25, 50, 100, 300, 500 hodinách a dále kompletní generální opravy po 12letech a 2200 hodinách. Naše oprávnění č.CZ.MG.0046 nás opravňuje řídit letovou způsobilost vrtulníků Robinson. Pro sledování letové způsobilosti využíváme komplexní informační systém, který nám umožňuje řídit několik desítek letadel současně. Chcete u nás servisovat Váš vrtulník? Pište na  jirizdvorak@lps-sro.cz

  • oprávnění organizace údržby č. CZ.145.0081


Visuální monitoring podzemních dálkových vedení

Monitoring dálkových vedení je stěžejní činností naší společnosti, kterou provádíme kontinuálně již od založení firmy v roce 1996. Našimi strategickými partnery jsou provozovatelé dálkových potrubních vedení v ČR.
Reference: MERO a.s., ČEPRO a.s., Transgas a.s., NET4GAS s.r.o., MND a.s.

  • kontrolní let nad celou trasou
  • dokumentace stavu digitálními fotografiemi, popřípadě videokamerou (okamžité hlášení závad na dispečink)
  • vypracování kontrolního protokolu


Letecké práce pomocí UAV

V souvislosti s rychlým nástupem bezpilotních létajících zařízení se naše společnost přizpůsobuje tomuto trendu a testujeme možnosti využití dronů pro naše klíčové činnosti jako jsou monitoringy různých typů liniových staveb a vedení, snímkování a mapování povrchu a samozřejmě i práce pro filmový průmysl. Aktuální technické možnosti těchto strojů jsou ovšem velmi omezené a tak se naše společnost rozhodla využít svoje technické zázemí a zahájit vývoj vlastního dronu nové generace v podobě letounu kategorie VTOL. Vývoj nového unikátního UAV v současnosti intenzivně probíhá a představuje klíčový bod dlouhodobé strategie rozvoje společnosti.Vývoj UAV pro kontrolu liniových staveb

V roce 2016 byla naší společností schválena dotace na projekt:
Název projektu: Vývoj dronu pro kontrolu liniových staveb
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004698
Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram APLIKACE a je zaměřen na výzkum a vývoj na trhu zatím nedostupného bezpilotního prostředku - dronu - se zcela unikátními parametry v podobě prodloužené doby letu a s možností startu a přistání v omezeném prostoru. Pro takto koncipované zařízení pak rovněž budou řešeny odpovídající řídící a monitorovací systémy a softwarová řešení k jejich civilní aplikaci. V důsledku projektu dojde k usnadnění kontrolní a řídící činnosti na liniových stavbách, dále by se snížil počet poruch (a zároveň zkrátil čas hlášení nově vzniklých poruch) na produktovodech, zpřesnila dopravní hlášení a umožnila přesnější 3D modelování terénu.


Další služby

Vyhlídkové lety

čtyřmístnými vrtulníky Robinson R44 nebo dvoumístnými Robinson R22. Pro vyhlídkové lety velkých skupin přistavíme až čtyři vrtulníky R44. Zaregistrujte se na nejbližší akci nebo zadejte vlastní poptávku. Případné dotazy napište na info@flyheli.cz .

Hnojení, postříky a desikace

Letecko-chemickou činnost provádíme letounem Z37 A Čmelák. Provádíme aplikaci jak pevných hnojiv tak i postřiků a samozřejmě desikaci. Tato činnost má dlouholetou tradici a důležitý přínos pro zemědělství v naší lokalitě. Je prováděna s profesionálním přístupem posádkou s mnohaletými zkušenostmi.

Filmování a fotografování leteckou technikou

Vrtulník je ideální prostředek pro leteckou fotografii zejména pro dobrou manévrovatelnost a hlavně proto, že je možné najít ideální polohu pro snímek a v této poloze vyčkat. Pro záznamy bez odlesků od kabiny je možné demontovat dveře a zajistit tak přímý pohled s ostrým obrazem.